Loading...

  Thiết bị thí nghiệm MCCB 3VA Siemens 3VA9987-0MB10 TEST DEVICE TD500

  The TD500 mobile test device can be used to test the different causes of ETU trips. It is therefore useful for checking the proper functioning and correct wiring of all connected system components before the 3VA2 molded case circuit breaker is commissioned. The system behaves as it would in the case of a real trip event. 

  • Chia sẻ qua viber bài: Thiết bị thí nghiệm MCCB 3VA Siemens 3VA9987-0MB10 TEST DEVICE TD500

  Thiết bị kiểm tra di động TD500 có thể được sử dụng để kiểm tra các nguyên nhân khác nhau của các tín hiệu Trip từ ETU.
  Nó hữu ích để kiểm tra chính xác chức năng bảo vệ và hệ thống điện chính xác của tất cả các các thành phần hệ thống
  trước khi vận hành của các dòng sản phẩm MCCB 3VA2.
  Thử nghiệm chức năng bảo vệ chính xác như hệ thống thực tế. Thiết bị sẽ ngắt khi đặt thời gian bảo vệ và tín hiệu
  cảnh báo từ thiết bị kết nối.

  Lợi ích của thiết bị kiểm tra TD500

  ● Có thể sử dụng thiết bị kiểm tra TD500 thông qua powerconfig để tham số hóa liên tiếp tất cả. Bộ ngắt mạch trường hợp đúc 3VA2 trực tiếp tại chỗ.

  ● Thiết bị có thể lưu tới 100 kết quả thử nghiệm.

  ● Sử dụng thiết bị kiểm tra TD500 và phần mềm powerconfig, có thể đọc hết dữ liệu chẩn đoán của bộ ngắt mạch vỏ đúc 3VA2 bằng kỹ thuật số hoặc dưới dạng bản cứng.

  ● Ngoài ra, các chức năng kiểm tra có thể được thực hiện trực tiếp trên PC bằng powerconfig phần mềm.

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.