Loading...

  Thiết bị thí nghiệm điện áp tăng cao Hipot 120 kV AC

  AC Hipot, 120kV AC, 30mA, Digital Interface

  • 0-120kV AC Hipot tester, digital controller
  • Environmental friendly SF6 gas
  • Lightweight, rugged design for field use
  • Safe operation with interlock, emergency stop, and battery backup for display meters if the input power is lost
  • Measures output voltage, leakage current, impedance, and phase angle
  • Adjustable test parameters such as target voltage, maximum leakage, ramp rate and dwell time
  • Minimal setup time and simple control panel
  • Most accurate current measurement and guard circuit designed to eliminate stray leakage currents
  • Chia sẻ qua viber bài: Thiết bị thí nghiệm điện áp tăng cao Hipot 120 kV AC

  AC Hipot, 120kV AC, 30mA, Digital Interface

  • 0-120kV AC Hipot tester, digital controller
  • Environmental friendly SF6 gas
  • Lightweight, rugged design for field use
  • Safe operation with interlock, emergency stop, and battery backup for display meters if the input power is lost
  • Measures output voltage, leakage current, impedance, and phase angle
  • Adjustable test parameters such as target voltage, maximum leakage, ramp rate and dwell time
  • Minimal setup time and simple control panel
  • Most accurate current measurement and guard circuit designed to eliminate stray leakage currents

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.

  Thiết bị đo tỉ số biến

  TRT03 là bộ thử nghiệm ba pha, hoàn toàn tự động được thiết kế đặc biệt cho tỷ lệ lần lượt, chuyển pha, và kích thích các phép đo dòng điện, phân phối và dụng cụ biến áp. TRT03 xác định tỷ số biến áp bằng áp dụng điện áp trên cuộn dây cao áp, đo chính xác điện áp trên cuộn dây biến áp không tải, và sau đó hiển thị tỷ lệ của các điện áp này.

  Đo điện trở tiếp xúc

  RMO200A là Micro Ohmmeter dựa trên công nghệ tiên tiến. RMO200A tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự với tự động đường dốc thử nghiệm quy định. Trong quá trình thử nghiệm, đường dốc RMO200A với dòng điện tăng trước khi đo và giảm dòng sau khi đo. Điều này giúp loại bỏ quá độ từ tính.