Loading...

  Phân tích & đo thời gian đóng cắt

  Bộ phân tích ngắt mạch & thời gian CAT03
  CAT03 là bộ đếm thời gian ngắt mạch độc lập hoặc do PC điều khiển. Các kênh thời gian ghi lại đóng và mở, của các tiếp điểm chính và điện trở ngay lập tức khi CAT03 cảm nhận được điện áp trên cuộn dây ngắt. CAT03 cung cấp một lựa chọn dễ dàng các chế độ hoạt động khác nhau: Mở (O), Đóng (C), Mở-Đóng (O-C), Đóng mở (C-O) và Mở-Đóng-Mở (O-C-O).

  • Chia sẻ qua viber bài: Phân tích & đo thời gian đóng cắt

  Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT03

  The CAT03 is a standalone or a PC-controlled circuit-breaker timer. The timing channels record closing and opening, of the main and resistor contacts instantly when the CAT03 senses a voltage over a breaker coil. CAT03 provides an easy selection of different operational modes: Open (O), Close (C), Open-Close (O-C), Close-Open (C-O), and Open-Close-Open (O-C-O).

  The main contact channels can also measure the resistance value of the pre insertion resistors if they are present in the circuit breaker. Test results are printed on the 80 mm thermal printer (optional accessory) in tabulated and graphical form.

  - Simple & easy to operate

  - 3 timing channels for main and resistive contacts

  - Resistance measurement of pre-insertion resistors

  - Download of test results on a USB memory stick

  - Detailed analysis of test results using DV-Win software

   

  Another product from AKE

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.

  Thiết bị đo tỉ số biến

  TRT03 là bộ thử nghiệm ba pha, hoàn toàn tự động được thiết kế đặc biệt cho tỷ lệ lần lượt, chuyển pha, và kích thích các phép đo dòng điện, phân phối và dụng cụ biến áp. TRT03 xác định tỷ số biến áp bằng áp dụng điện áp trên cuộn dây cao áp, đo chính xác điện áp trên cuộn dây biến áp không tải, và sau đó hiển thị tỷ lệ của các điện áp này.

  Đo điện trở tiếp xúc

  RMO200A là Micro Ohmmeter dựa trên công nghệ tiên tiến. RMO200A tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự với tự động đường dốc thử nghiệm quy định. Trong quá trình thử nghiệm, đường dốc RMO200A với dòng điện tăng trước khi đo và giảm dòng sau khi đo. Điều này giúp loại bỏ quá độ từ tính.