Loading...

  Phân tích & đo thời gian đóng cắt

  Bộ phân tích ngắt mạch & thời gian CAT03
  CAT03 là bộ đếm thời gian ngắt mạch độc lập hoặc do PC điều khiển. Các kênh thời gian ghi lại đóng và mở, của các tiếp điểm chính và điện trở ngay lập tức khi CAT03 cảm nhận được điện áp trên cuộn dây ngắt. CAT03 cung cấp một lựa chọn dễ dàng các chế độ hoạt động khác nhau: Mở (O), Đóng (C), Mở-Đóng (O-C), Đóng mở (C-O) và Mở-Đóng-Mở (O-C-O).

  • Chia sẻ qua viber bài: Phân tích & đo thời gian đóng cắt

  Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT03

  The CAT03 is a standalone or a PC-controlled circuit-breaker timer. The timing channels record closing and opening, of the main and resistor contacts instantly when the CAT03 senses a voltage over a breaker coil. CAT03 provides an easy selection of different operational modes: Open (O), Close (C), Open-Close (O-C), Close-Open (C-O), and Open-Close-Open (O-C-O).

  The main contact channels can also measure the resistance value of the pre insertion resistors if they are present in the circuit breaker. Test results are printed on the 80 mm thermal printer (optional accessory) in tabulated and graphical form.

  - Simple & easy to operate

  - 3 timing channels for main and resistive contacts

  - Resistance measurement of pre-insertion resistors

  - Download of test results on a USB memory stick

  - Detailed analysis of test results using DV-Win software

   

  Another product from AKE

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thí nghiệm MCCB 3VA Siemens 3VA9987-0MB10 TEST DEVICE TD500

  The TD500 mobile test device can be used to test the different causes of ETU trips. It is therefore useful for checking the proper functioning and correct wiring of all connected system components before the 3VA2 molded case circuit breaker is commissioned. The system behaves as it would in the case of a real trip event. 

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.