Loading...

  Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit hãng ABB

  Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit hãng ABB như quá dòng, ngắn mạch, chạm đất, mất cân bằng pha, bảo vệ áp, công suất ngược...

  • Chia sẻ qua viber bài: Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit hãng ABB

  Ekip Connect is ABB's software application for personal computers that interfaces with ABB low voltage circuit-breakers equipped with compatible protection releases. It allows the releases to be configured, monitored, controlled and tested. Ekip  Connect  can  connect  to  the  releases  in  the point-to-point  or  network  modes. Connection is made using the front test connector or to communication modules installed on the circuit-breaker. 

  Ekip Connect can communicate with one or more releases or test the operation of one release.  
  Communication with releases. Ekip Connect can communicate with one or more releases so as to: 
  • Monitor the state of the circuit-breakers connected and record information.
  • Execute operations, resets, signalling, etc…
  • Configure the protection releases with customized parameters.
  • Download information from releases equipped with Data logger.
  • Create communication reports.
  • Reset configurations.
  • Configure and monitor the Power Controller function.

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.