Loading...

  Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit ACB và MCCB Schneider

  Bộ kiểm tra đầy đủ chức năng là một hệ thống dựa trên bộ vi xử lý được sử dụng để kiểm tra máy cắt Compact ™ NSJ, Masterpact và PowerPact với Micrologic - Trip unit. Bộ kiểm tra đầy đủ chức năng là một thử nghiệm bơm thứ cấp và không kiểm tra biến dòng và kết nối hiện tại.
  Bộ kiểm tra đầy đủ chức năng được thiết kế để được sử dụng như một đơn vị kiểm tra độc lập hoặc trong kết hợp với một máy tính cá nhân. Bộ kiểm tra đầy đủ chức năng riêng biệt thực hiện các thử nghiệm sau:
  • Xác minh chức năng bảo vệ (LSIG)
  • Kiểm tra đường cong bảo vệ
  • Thử nghiệm điện và cơ khí của Trip unit
  • Kiểm tra khóa liên vùng chọn lọc

  • Chia sẻ qua viber bài: Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit ACB và MCCB Schneider

  The Full-Function Test Kit is a microprocessor-based system used to test Compact™ NSJ, Masterpact and PowerPact circuit breakers with Micrologic electronic-trip units. The Full-Function Test Kit is a secondary injection tester and does not test the current transformers and connections.
  The Full-Function Test Kit is designed to be used as a stand-alone test unit or in conjunction with a personal computer. The Full-Function Test Kit alone performs the following tests:
  • Protection function verification (LSIG)
  • Compliance with trip curve
  • Electrical and mechanical tests of trip system
  • Zone-selective interlocking tests
  • Inhibition of ground-fault protection for use during primary injection testing
  • Inhibition of thermal imaging for use during primary injection testing
  • Supply control power to the trip unit to energize displays

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thí nghiệm MCCB 3VA Siemens 3VA9987-0MB10 TEST DEVICE TD500

  The TD500 mobile test device can be used to test the different causes of ETU trips. It is therefore useful for checking the proper functioning and correct wiring of all connected system components before the 3VA2 molded case circuit breaker is commissioned. The system behaves as it would in the case of a real trip event.