Loading...

  Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit ACB hãng Siemens

  Thiết bị kiểm tra Trip unit 3WL9111-0AT44-0AA0 được sử dụng để kiểm tra các chức năng của ACB SENTRON 3WL, Đối với các bo65 Trip unit ETU15B, ETU25B, ETU27B, ETU45B, ETU55B và ETU76B của máy cắt ACB 3WL.

  • Chia sẻ qua viber bài: Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit ACB hãng Siemens

  The 3WL9111-0AT44-0AA0 circuit breaker test device is used to test the functions of the SENTRON 3WL low-voltage circuit breaker,

  For the ETU15B, ETU25B, ETU27B, ETU45B, ETU55B and ETU76B overcurrent releases of the 3WL circuit breaker, the circuit breaker test device can be used to:

  - Measure the operating currents and tripping times.

  - Check the protection functions for the three phases and the neutral conductor.

  - Verify the function of the tripping solenoid.

  - Check the function of the ground-fault protection.

  - Measure the opening time of the circuit breaker and to

  - Check the trip causes

  The circuit breaker test device generates either a one or two-phase test volgate that reproduces the output signal of the current sensors (Rogowski coils). The test volgate is fed into the incoming circuit of the current measuring device (L1, L2, L3 and N) as either one- phase or two-phase (1800 phase shift) voltage. The level of the simulated test current is infinitely variable from zero to 150 kA in four ranges.

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.