Loading...

  Đo điện trở tiếp xúc

  RMO200A là Micro Ohmmeter dựa trên công nghệ tiên tiến. RMO200A tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự với tự động đường dốc thử nghiệm quy định. Trong quá trình thử nghiệm, đường dốc RMO200A với dòng điện tăng trước khi đo và giảm dòng sau khi đo. Điều này giúp loại bỏ quá độ từ tính.

  • Chia sẻ qua viber bài: Đo điện trở tiếp xúc

  RMO200A is a Micro Ohmmeter based on a state of the art technology, using the most advanced switch mode  technique  available  today.  RMO200A  generates  a  true  DC  ripple-free  current  with  automatically regulated test ramps. During  a test the RMO200A ramps with increasing current before measuring and decreasing current after the measurement. This eliminates magnetic transients. After the test current has been set, the automatic test procedure is started by pressing the Ω-button.  
  The RMO200A instrument can store internally up to 500 measurements. All measurements are time and date stamped. Using the DV-Win software a test can be performed from a user’s PC, and the results can be obtained directly on the PC. Communication between the RMO200A and a PC is through an USB (as standard) or an RS232 cable (as an option). Using the DV-Win the result can be arranged as an Excel spreadsheet which can be later shown as a diagram and printed for a report.  The set is equipped with a thermal and an overcurrent protection. The RMO200A has a very high ability to cancel electrostatic and electromagnetic interference in HV electric fields. It is achieved by very efficient filtration. The filtration is made utilizing a proprietary hardware and software

  The full output is available from the RMO200A at 230 V Mains Supply. A reduced output is available from lower supply voltages.  
  Supply Voltage  Output Current  Full Load Voltage 230 V AC   200 A DC smoothed  7,10 V DC 100 A DC smoothed  7,25 V DC 
   
  Output current is filtered and has a ripple of less then 1 %.  
  The RMO200A current output is rated at 200 A for 2,5 minutes and 100 A for 5 minutes at 25 °C ambient temperature. 

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.

  Thiết bị đo tỉ số biến

  TRT03 là bộ thử nghiệm ba pha, hoàn toàn tự động được thiết kế đặc biệt cho tỷ lệ lần lượt, chuyển pha, và kích thích các phép đo dòng điện, phân phối và dụng cụ biến áp. TRT03 xác định tỷ số biến áp bằng áp dụng điện áp trên cuộn dây cao áp, đo chính xác điện áp trên cuộn dây biến áp không tải, và sau đó hiển thị tỷ lệ của các điện áp này.

  Đo đặc tính từ hóa biến dòng

  Raytech CT-T1 là một bộ thử nghiệm máy biến dòng, dựa trên bộ vi xử lý. Thử nghiệm di động này thiết lập có thể thực hiện kích thích máy biến áp (CT) hiện tại, tỷ số biến dòng CT và phân cực.