Loading...

  Đo điện trở cuộn dây biến áp

  Winding Ohmmeter RMO20TW được thiết kế để đo điện trở của các đối tượng thử nghiệm cảm ứng và để xác minh thay đổi tap trên tải. RMO20TW tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự. Bơm dòng điện và xả năng lượng từ cuộn cảm đều được điều chỉnh tự động.

  • Chia sẻ qua viber bài: Đo điện trở cuộn dây biến áp

  The Winding Ohmmeter RMO20TW is designed for the resistance measurement of inductive test objects and for on-load tap changer verification. The RMO20TW generates a true DC ripple-free current. The injection of current and discharge of energy from the inductance are both automatically regulated. 
   
  The RMO20TW injects a current at the voltage level as high as 60 V. This ensures the duration of test is as short as possible, and that the desired test current is reached faster. The two independent channels enable testing of two windings in series – primary and secondary. There is enough memory within the 

  RMO20TW instrument to store 500 measurements. All measurements are time- and date-stamped. 
   
  The instrument is equipped with a thermal and overcurrent protection. The RMO20TW has a very high ability  to  cancel  electrostatic  and  electromagnetic  interferences  that  exist  in  HV  electric  fields.  It  is achieved by proprietary filtration solution applied to the instruments hardware and software design. 
   
  Automatic discharging circuit (independent of power supply) safely discharges the energy stored in the transformer windings at the end of the test in very short time. An audible and visible indication of the discharging state is provided. An automatic connections check is performed at the beginning of each test, and the instrument warns the user if an open connection is detected. 

  Winding Ohmmeter RMO20TW 
    Test currents 5 mA - 20 A DC 
    On-load tap changer dynamic resistance measurement 
    Two resistance measurement channels 
    Automatic discharge circuit 
    Lightweight – only 7,5 kg 


   

  Thiết bị được sản xuất bởi An Khang Electric (DLRO-100)

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thử nghiệm relay

  Hợp bộ thử nghiệm relay là một thiết bị được thiết kế cho thử nghiệm thiết bị điện, ví dụ: rơle bảo vệ hệ thống trong trạm biến áp và nhà máy công nghiệp.

  Thiết bị đo tỉ số biến

  TRT03 là bộ thử nghiệm ba pha, hoàn toàn tự động được thiết kế đặc biệt cho tỷ lệ lần lượt, chuyển pha, và kích thích các phép đo dòng điện, phân phối và dụng cụ biến áp. TRT03 xác định tỷ số biến áp bằng áp dụng điện áp trên cuộn dây cao áp, đo chính xác điện áp trên cuộn dây biến áp không tải, và sau đó hiển thị tỷ lệ của các điện áp này.

  Đo điện trở tiếp xúc

  RMO200A là Micro Ohmmeter dựa trên công nghệ tiên tiến. RMO200A tạo ra dòng điện không gợn DC thực sự với tự động đường dốc thử nghiệm quy định. Trong quá trình thử nghiệm, đường dốc RMO200A với dòng điện tăng trước khi đo và giảm dòng sau khi đo. Điều này giúp loại bỏ quá độ từ tính.

  Đo đặc tính từ hóa biến dòng

  Raytech CT-T1 là một bộ thử nghiệm máy biến dòng, dựa trên bộ vi xử lý. Thử nghiệm di động này thiết lập có thể thực hiện kích thích máy biến áp (CT) hiện tại, tỷ số biến dòng CT và phân cực.