Loading...

  Dịch vụ sửa chữa máy cắt không khí trung hạ thế MCCB, ACB, VCB

  Sự cố thiết bị đóng cắt có thể tốn kém và nghiêm trọng với việc mất điện ngoài dự kiến ​​và chi phí ngừng hoạt động khẩn cấp. Điều này có thể khiến khách hàng chìm trong bóng tối sau nhiều giờ hoặc trong những ngày quan trọng mà không có nhiều lựa chọn. Chưa kể, thời gian dài cho các sản phẩm mới và thiết bị lỗi thời không có sự thay thế trực tiếp.

  • Chia sẻ qua viber bài: Dịch vụ sửa chữa máy cắt không khí trung hạ thế MCCB, ACB, VCB

  Circuit breaker failures can be costly and critical with unplanned shutdowns and emergency outage costs. Untimely failures can leave a customer in the dark after hours or during weekends with little to no options. Not to mention, long lead times for new products and obsoleted equipment with no direct replacements.

  Sự cố thiết bị đóng cắt có thể tốn kém và nghiêm trọng với việc mất điện ngoài dự kiến ​​và chi phí ngừng hoạt động khẩn cấp. Điều này có thể khiến khách hàng chìm trong bóng tối sau nhiều giờ hoặc trong những ngày quan trọng mà không có nhiều lựa chọn. Chưa kể, thời gian dài cho các sản phẩm mới và thiết bị lỗi thời không có sự thay thế trực tiếp.

  An Khang Electric offers a full circuit breaker repair service. Our technicians have years of experience and training to work on a range of breakers from molded case to medium voltage vacuum breakers. With over 300 square met of inventory and parts, we can turn around typical repairs within 3-5 business days. We also are on call 24 hours a day 7 days a week to cover all emergencies.

  An Khang Electric cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị đóng cắt. Kỹ thuật viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và đào tạo để làm việc trên một loạt các máy cắt từ loại nhỏ đến máy cắt chân không trung thế. Với hơn 300 mét vuông đáp ứng hàng tồn kho và các bộ phận, chúng tôi có thể xoay quanh việc sửa chữa trong vòng 3-5 ngày làm việc. Chúng tôi cũng hỗ trợ 24/7 tất cả các trường hợp khẩn cấp.

  All repairs are evaluated and quoted free of charge!

  Tất cả các sửa chữa được đánh giá và miễn phí!

  Each repair involves: / Công việc liên quan:

  • Diagnostic Exam and preliminary electrical Test / Kiểm tra tổng quát ngoại quan
  • Estimate for Repair provided to the Customer for approval / Ước tính sửa chữa để khách hàng phê duyệt
  • Complete Disassembly, Clean and Test / Tháo gỡ, làm sạch và kiểm tra.
  • Repair or Replace all necessary Components / Sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện cần thiết
  • Function Test and Electrical Test / Kiểm tra chức năng và thí nghiệm mạch điện
  • Provide Full Power Test Report with the Breaker / Báo cáo thử nghiệm đầy đủ

  **Every Repair comes with a 12-month warranty on all work performed**

  ** Dịch vụ đi kèm với 12 tháng bảo hành với công việc được thực hiện**

  An Khang works with all major manufacturers to help provide quick turn around on all new parts and components.

  An Khang làm việc với tất cả các nhà sản xuất lớn để giúp cung cấp nhanh chóng tất cả các bộ phận và linh kiện mới.

  Field Service Repairs/ Dịch vụ sửa chữa tại hiện trường

  An Khang Electric also offers on-site basic repair services. Our trained field technicians are capable of traveling anywhere on the globe to diagnose and make basic repairs onsite. We offer onsite primary injection, high pot, and other electrical tests, as well as 1 year, 2 year, and 5 year maintenance packages specific to individual customers.

  An Khang Electric cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa tại chỗ. Kỹ thuật viên trong lĩnh vực được đào tạo của chúng tôi có khả năng đi bất cứ nơi nào trên đất nước để chẩn đoán và thực hiện sửa chữa tại chỗ. Chúng tôi cung cấp bơm dòng nhất thứ tại chỗ, điện áp tăng cao, điện trở tiếp xúc, và các thử nghiệm điện khác, cũng như các gói bảo trì 1 năm, 2 năm và 5 năm dành riêng cho khách hàng cá nhân.

  Contact An Khang Electric for more information / Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

   

  Dịch Vụ hot

  Thiết bị thí nghiệm MCCB 3VA Siemens 3VA9987-0MB10 TEST DEVICE TD500

  The TD500 mobile test device can be used to test the different causes of ETU trips. It is therefore useful for checking the proper functioning and correct wiring of all connected system components before the 3VA2 molded case circuit breaker is commissioned. The system behaves as it would in the case of a real trip event. 

  Kiểm tra chức năng bảo vệ Trip unit hãng LS

  Trip unit của ACB LS cung cấp các chức năng bảo vệ chính như quá dòng, ngắn mạch, lỗi chạm đất. Bổ sung cho điện áp, tần số, mất cân bằng, và những thông số khác ngoài bảo vệ. Nó hỗ trợ chức năng đo tiên tiến cho điện áp, dòng điện, năng lượng, năng lượng  điện,sóng hài, chức năng giao tiếp.